Internet  |  Katalog
 

 Szukano: paradowska Wyświetlono: 1- 10 z 17 znalezionych
następne »
  1. PARADOWSKA (DZIEDZIŃSKA) URSZULA - IPN BU 0242/501
  2. PARADOWSKA CZESŁAWA - IPN BU 748/391
  3. PARADOWSKA DANUTA MAKOSIEWICZ - IPN BU 0901/56
  4. PARADOWSKA GRAŻYNA - IPN BU 0303/30
  5. PARADOWSKA HELENA - IPN BU 0806/210
  6. PARADOWSKA JADWIGA - IPN BU 0855/2486
  7. PARADOWSKA JANINA - IPN BU 00244/35
  8. PARADOWSKA JANINA - IPN BU 00328/512
  9. PARADOWSKA JANINA - IPN BU 001134/1294
  10. PARADOWSKA JÓZEFA - IPN BU 0806/2549
[1] 2 następne »

Ponieważ pojawiły się pogłoski dotyczące prób zmiany zawartości listy poprzez wymazywanie i dopisywanie nazwisk zamieszczona została jedna z pierwszych wersji tej listy pochodząca bezpośrednio z mediów (czyli prawdopodobnie bardzo bliska lub identyczna z listą pierwotną).

Skorowidz nie jest listą agentów, lecz nazwisk osób powiązanych z numerami identyfikującymi dokument w archiwach IPN. Te numery zostały nadane przez pracowników IPN, a nie przez twórców teczek. Na liście znajdują się nazwiska osób, którymi interesowały się peerelowskie służby bezpieczeństwa: zarówno pracownicy i tajni współpracownicy (tzw. TW) tych służb, jak i tylko potencjalni kandydaci na tajnych współpracowników. Numeracja i oznaczenia w/g IPN stanowią wyłącznie oznaczenia katalogowe i wszelka ich interpretacja co do powodu znalezienia się na liście mija się z rzeczywistością. Należy również pamiętać, że takie samo imię i nazwisko może posiadać jednocześnie wiele osób.

Twórcy Gooru.pl zdecydowali się na publikację tej listy, aby ułatwić swoim użytkownikom sprawdzenie zasobów listy oraz ułatwić oficjalnie zwrócenie się do IPN po udostępnienie swojej teczki. Osobom pokrzywdzonym, których nazwiska znajdują się na "liście Wildsteina", należy udostępniać ich teczki w trybie przyspieszonym - tak uznało Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

© 1999-2017 Grupa Panorama Internetu:  Portal ePF.pl  Katalog Anonser.pl  Wyszukiwarka Gooru.pl