Regulamin Katalogu Stron WWW Panoramy Internetu

I.Katalog Stron WWW Panoramy Internetu jest prowadzony przez Operatora, Panoramę Internetu Sp. Z o.o., z siedzibą przy ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsku.

II.Katalog Stron WWW Panoramy Internetu publikowany jest na stronach Portalu Panorama Internetu oraz Wyszukiwarki GOORU.

III.Katalog Stron WWW Panoramy Internetu jest uporządkowanym według kategorii tematycznych zbiorem adresów i informacji o stronach internetowych powstającym przy współudziale Internautów. Zasoby Katalogu Stron WWW Panorama Internetu udostępnia swoim Użytkownikom bezpłatnie.

IV.Internauci zgłaszają do katalogu propozycje stron, korzystając z formularza na stronie dodaj/edytuj stronę.

V.Redakcja Katalogu Stron WWW weryfikuje każde zgłoszenie. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia strony, która:
 1. Nie posiada polskiej wersji językowej.
 2. Istnieje już w naszym katalogu
  W celu uaktualnienia wpisu należy korzystać z opcji edycji istniejącego w katalogu wpisu.
  Nie dodajemy osobnych podstron stron firmowych poświęconych produktom lub usługom jakiejś firmy.
 3. Jest niedokończona (w budowie).
 4. Przekierowuje na inny adres.
 5. Łamie prawo i dobre obyczaje.
 6. Jest stroną erotyczną, nie posiadającą przedstrony informującej o tematyce strony.
 7. Należy do programu partnerskiego i jej celem jest głównie reklama usług i produktów innych firm.
 8. Prezentuje tę samą treść co istniejąca już w katalogu strona, ale pod innym adresem.
 9. Jest stroną sklepu internetowego, ale nie widnieje na niej pełny adres firmy prowadzącej sklep.


VI. Istniejące już w Katalogu strony, łamiące niniejszy Regulamin, będą z niego usuwane.
Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania katalogu stron, zgłoszenia stron łamiących nasz regulamin, proszę kierować na adres redakcja.katalog@epf.pl

VII. Panorama Internetu Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany:
- tytułu i treści opisu
- przyznanych kategorii tematycznych
- docelowego adresu URL
- słów kluczowych
w szczególności, jeśli zaproponowane przez Użytkownika treści naruszają prawo, interesy osób trzecich, są niezgodne z netykietą lub tematyką strony.

VIII. Panorama Internetu Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe dla Użytkowników lub osób trzecich w wyniku:
 1. zamieszczania przez Użytkowników danych w katalogu
 2. sposobu i celu wykorzystania danych zamieszczonych w katalogu
 3. wszelkich zmian dokonanych na stronach Użytkowników po ich weryfikacji


IX. Panorama Internetu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie po wcześniejszym podaniu ich do wiadomości Użytkownikom na stronie regulaminu.

X. Użytkownik, który zamieścił stronę w Katalogu Stron WWW Panoramy Internetu zobowiązuje się do okresowej kontroli zmian regulaminu.

XI. Użytkownik, który zamieścił stronę w Katalogu Stron WWW Panoramy Internetu ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne skutki wywołane tym dla osób trzecich.

XII. Użytkownik dodający swoje strony do Katalogu Stron WWW Panoramy Internetu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go.

XIII. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 06.09.2005 r.

« powrót                  


© 1999-2019 Grupa Panorama Internetu:  Portal ePF.pl  Katalog Anonser.pl  Wyszukiwarka Gooru.pl